O Týdnu otevřených kostelů

Příběh vzniku Týdne otevřených kostelů

V létě to budou čtyři roky, kdy jsem se v prostorách Nového Adalbertina sešel s pár dávnými přáteli, s nimiž jsem naladěn na stejnou vlnu. Není proto divu, že náš rozhovor se stočil na oblíbené téma - evangelizace, hledání způsobu, jak oslovit "mimokostelní lidi", jak přirozeně a nevtíravě pozvat kohokoliv, kdo bude mít zájem, do křesťanského prostředí, něco nabídnout, co ho zaujme,co odbourá předsudky,co poskytne impuls k zamyšlení.

Slovo dalo slovo a už při prvním setkání, které nebylo zdaleka poslední - jsme dali základní kostru projektu, který později dostal název TOK, tedy Týden otevřených kostelů. Noc kostelů, jinak geniální akce, nám byla časově i prostorově trochu těsná. Proto jsme svou nabídku programů rozšířili na celý týden. Rozběhli jsme se do více kostelů v rámci ekumeny, pozvali jsme hradecké farnosti a sbory a malý pramínek se za pár let proměnil v docela velkou říčku. Mám velikou radost, že tato akce si našla své nadšené organizátory i příznivce a účastníky. Má svůj vlastní příběh, jehož vyústění zná jen Bůh a co je důležité, není závislá na nějakém konkrétním člověku, ale vyvíjí se i tím, že organizátoři přicházejí i odcházejí, ovšem akce zůstává.

 Moc bych přál organizátorům, kteří jdou do toho celým srdcem, ať jim vydrží nadšení a elán a hlavně Boží požehnání a ochranu a všem účastníkům přeji otevřenou mysl i srdce, aby Bůh mohl každému nabídnout novou sílu i směr v hledání toho, který je Pravda a Dobro.“ říká P. Jan Linhart, zakladatel Týdne otevřených kostelů.

Myšlenka Týdne otevřených kostelů

Cílem TOK je představit křesťanství, a jeho hlavní osobnost, Ježíše Krista, co nejširšímu spektru lidí a také ukázat co nejširší rozsah křesťanských aktivit a pomoci tím odbourat zažité předsudky. Dalším cílem je rozšíření povědomí o historicko-kulturním dědictví křesťanství, které nabízejí sakrální stavby a praktické připomenutí toho, že mohou být centrem společenského života města i dnes. Ekumenický rozměr naplňujeme spoluprací se dvěma dalšími evangelikálními církvemi.

V průběhu celého týdne bude probíhat interaktivní program pro školy v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Cílem je přiblížit dětem srozumitelnou a zajímavou cestou účel kostela. Průvodce je zavede do míst, kam se běžně nedostanou a vysvětlí, proč jsou kostely v dnešní době důležité. Program si školy mohou začít objednávat už během března na Katechetickém centru Biskupství královéhradeckého, které je realizátorem programu.

 

Pozdrav biskupa Jana Vokála účastníkům TOK:

V naší zemi se setkáváme skoro na každém kroku s kostelem či kapličkou, které zde stojí často už řadu let. Krása těchto staveb zve k zastavení se, rozhlédnutí po celém prostoru. Učí nás tichosti, vedou k pokoře a úžasu nad životem a láskou našich předků k Bohu. Rád zdravím všechny, kteří v rámci letošní Noci kostelů navštíví chrámy královéhradecké diecéze, a ze srdce jim přeji, aby skrze tuto chvíli setkání se jejich srdce otevřelo pro Boha. Vyprošuji Boží požehnání také všem, kteří se podílejí na přípravě této akce.

Organizace, kontakt

Realizátorem projektu je Biskupství královéhradecké spolu s dobrovolníky napříč církvemi.

Kontaktní osoby:

  • Bc. Petra Kolčavová, petrakolcavova@gmail.com
  • Mgr. Simona Kubová, kubova@bihk.cz

Kontakt

Týden otevřených kostelů petrakolcavova@gmail.com
Bc. Petra Kolčavová

skubova@centrum.cz
Mgr. Simona Bártová
tydenkostelu@gmail.com